บริการรักเลี่ยนๆ 4740 666
มีค่าบริการ 6 บาทต่อข้อความ
ส่งวันละ 1 ข้อความทุกวัน รวมเป็น 6 บาทต่อวัน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าใช้งาน 3G/GPRS)
โดยท่านจะได้รับ SMS วันละ 1 ข้อความ
หากต้องการยกเลิกบริการกด *4740 666 98 แล้วกดโทรออก
สอบถาม 020197802 เวลา 9:30 ถึง 17:30 (จันทร์ - ศุกร์)